نقاشی و کاردستی ۹ تا ۱۲ سال

 600.000

روز و ساعت کلاس متعاقبا اعلام خواهد شد.

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

استاد : مرادی شجاع

کارنقاشی با مداد رنگی و کاردستی با کاغ