مسابقه بزرگ تجلی ولایت حقّ

 150.000

مجموعه «تجلی ولایت حق » مشتمل بر زندگی نامه چهارده معصوم و احادیث گهربار واشعاری در ثنای ایشان می باشد که بخش عمده سوالات مسابقه از این منبع طراحی شده است.

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

به موازات ثبت نام در این مسابقه نام شما در لیست شرکت کنندگان قرار می گیرد و حد اکثر یک هفته قبل از نوبت شما در مسابقه از طریق شماره تماس درج شده به شما اطلاع رسانی خواهد شد. همچنین در صورت بروز هرگونه مشکل می توانید تماس حاصل فرمایید.

۰۹۰۵۲۱۵۵۰۰۴