مباحثه و پرسش (اجزاء۱-۵)

 1.000.000

روزهای شنبه و دوشنبه ساعت 15:30 الی17:30

پس از ثبت نام و قبل از تشکیل کلاس آزمون به عمل می آید

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

استد : دکتر علایی