مباحثه و پرسش (اجزاء ۶-۱۰)

 1.000.000

روزهای شنبه و دوشنبه ساعت 15:30 الی17:31

پس از ثبت نام و قبل از تشکیل کلاس آزمون به عمل می آید

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

استاد : دکتر اعلایی