مباحثه و پرسش (اجزاء ۲۱ تا ۲۵)

 1.050.000

روزهای شنبه و دو شنبه ساعت 15:30 الی 17:30

پس از ثبت نام و قبل از تشکیل کلاس آزمون به عمل می آید

 

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

ستاد دکتر علایی