مباحثه و پرسش (اجزاء ۱۶ – ۲۰)

 1.000.000

روزهای چهارشنبه ساعت 21 الی 22

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

استاد : دکتر علایی

پیش نیاز: تثبیت جزء ۲۱تا۳۰