مباحثه و پرسش (اجزاء ۱۱-۱۵)

 1.050.000

روزهای شنبه و دوشنبه 15:30 الی17:32

پس از ثبت نام و قبل از تشکیل کلاس آزمون به عمل می آید

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

استاد: دکتر اعلایی