صرف و نحو۴

 700.000

روز های دوشنبه ساعت 16 الی 17

حد نساب کلاس: 5 نفر

پیش نیاز : گذراندن صرف و نحو 1 ، 2 و 3

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

استاد دهقانی زاده