ثبت نام کلاس های آموزشی
ثبت نام کلاس های آموزشی

روخوانی سطح ۵ (استاد فتحی)

 600.000

به ازای هر جلسه غیبت غیر موجه 20 هزار تومان جریمه و بیشتر از سه جلسه غیبت حذف از کلاس را در پیش دارد.

دسته:

توضیحات

طرح درس از ابتدای سوره روم تا پایان سوره قاف

روزهای شنبه ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۳۰