ثبت نام کلاس های آموزشی
ثبت نام کلاس های آموزشی

حفظ ۶ تا ۸ سال ترم ۴

 800.000

استاد جلالی

روز های یکشنبه سه شنبه ساعت 11:30 الی 13

طرح درس : سوره نازعات و لیل

دسته: