ثبت نام کلاس های آموزشی
ثبت نام کلاس های آموزشی

حفظ ۶ تا ۸ سال ترم ۳

 800.000

استاد صالحی

روز و ساعت : یکشنبه و سه شنبه ساعت ۱۳ الی ۱۴

طرح درس : سوره همزه و قارعه و شمس و عادیات و زلزال

دسته: