ثبت نام کلاس های آموزشی
ثبت نام کلاس های آموزشی

حفظ ۶ تا ۸ سال ترم ۲

 800.000

استاد کلاس : استاد افشاری

روز و ساعت کلاس : شنبه و دوشنبه ساعت ۱۱ تا ۱۲

طرح درس : سوه نازعات  ، سوره ناس ، کوثر ، توحید ، عصر ، مسد، نصر ، فلق ، فیل ، قریش ، کافرون و 5 آیه همزه

دسته: