ثبت نام کلاس های آموزشی

حفظ ۳ تا ۶ سال ترم ۵

 1.000.000

استاد محرم نژاد

روز و ساعت کلاس : سه شنبه ساعت 18:30 و پنجشنبه ساعت 11

طرح درس حفظ سوره های تین و انشراح و قارعه شمس و عادیات و زلزال

دسته: