حفظ ۳ تا ۶ سال ترم ۲

 700.000

استاد مرادی شجاع

طرح درس : حفظ سوره نازعات و سوره های کوچک

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

روز و ساعت کلاس متعاقبا اعلام خواهد شد.