ثبت نام کلاس های آموزشی

حفظ ۶ تا ۸ سال ترم ۳

 700.000

استاد جلالی

وز های پنجشنبه ساعت 11:30 الی  13

دسته:

توضیحات

طرح درس : حفظ کل سوره نبا و سوره های بلد و مرور سوره های ترم گذشته

برای هر آزمون هزینه ای دریافت می شود که در صورت قبولی ۵۰% مبلغ به کیف پول عودت داده می شود و در غیر این صورت هزینه برگردانده نمی شود