حفظ سوره (نور)

 1.000.000

روزهای یکشنبه 18 الی 19

پیش نیاز ورود به این کلاس حفظ سور مبارکه ی مریم ،طه ، انباء و حج است

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

استاد : دکتر فتحی