حفظ جزء۲۹ ترم ۲

 1.000.000

روزهای  یکشنبه و سه شنبه ساعت 11 الی 12:30
پیش نیاز : حفظ جزء ۳۰ و ده صفحه اول جزء ۲۹
پس از ثبت نام از افراد جدید آزمون به عمل می آید.

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

استاد معصوم بیگی