ثبت نام کلاس های آموزشی

حفظ جزء ۳۰ ترم ۱

 700.000

استاد مرادی شجاع و شریفیان

طرح درس سوره نبا و سوره های زلزال تا ناس

روزهای یکشنبه و پنجشنبه ساعت 17

دسته: