ثبت نام کلاس های آموزشی
ثبت نام کلاس های آموزشی

حفظ جزء ۲۹

 800.000

استاد مرادی شجاع

طرح درس : سوره مرسلات ، قیامه و مدثر

روز و ساعت : شنبه و دوشنبه و چهارشنبه ساعت 10 الی 12

دسته: