ثبت نام کلاس های آموزشی

حفظ جزء ۲۸

 1.000.000

استادعلایی

،روز های شنبه دوشنبه وچارشنبه ساعت با توافق اعضا

طرح درس: حفظ جزء28 و مرور جز 27و 29

دسته:

توضیحات

برای هر آزمون هزینه ای دریافت می شود که در صورت قبولی ۵۰% مبلغ به کیف پول عودت داده می شود و در غیر این صورت هزینه برگردانده نخواهد شد