ثبت نام کلاس های آموزشی
ثبت نام کلاس های آموزشی

تثبیت و مرور اجزاء ۲۷ و ۲۹ و ۳۰ (ویژه آزمون دهندگان تهران )

 500.000

به ازای هر آزمون

مبلغ 200000 تومان دریافت می شود.

روز و ساعت و استاد متعاقبا اعلام خواهد شد.

دسته: