تعیین سطح آموزش قرائت قرآن کریم

 500.000

منظور از قرائت روخوانی ، روانخوانی و فصیح خوانی قرآن کریم می باشد.

پس از ثبت نام ساعت و روز آزمون به شما اطلاع داده خواهد شد .

این تعیین سطح از کل قرآن کریم صورت میگیرد.

در انبار موجود نمی باشد

دسته:

توضیحات

این کلاس ها از ۱۴ مهر در روز های پنجشنبه تشکیل خواهد شد.

ساعت کلاس ها متعاقبا تشکیل خواهد شد.