تجزیه و ترکیب آیات قرآن با نگاه صرف و نحوی

 700.000

چهارشنبه ها ساعت 16 الی 17

شرط تشکیل کلاس ثبت نام حداقلی 7 نفر می باشد.

پیش نیاز: آشنایی با قواعد و اوصول اولیه صرف و نحو

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

استاد خانم دهقانی زاده